O raziskavi

Naša nemška članska organizacija Urtikarija-Helden (Urticaria Heroes) je izvedlo raziskavo, da bi prikazalo, kako ljudje, ki jih je prizadela urtikarija, ocenjujejo trenutne metode zdravljenja z njihove perspektive in njihove omejitve pri tej bolezni. Raziskava se je osredotočila predvsem na Nemčijo, prejela pa je tudi odgovore iz drugih držav in regij. Tukaj je razširjen pogled na ugotovitve.

Raziskava ni bila le akademska vaja, ampak strastno prizadevanje za zajemanje zapletenih nians življenja z urtikarijo.

Primarni cilj Urticaria Heroes je pomagati tistim, ki jih to stanje prizadene. Ta raziskava je bila zasnovana za oceno, kako posamezniki z urtikarijo dojemajo trenutne metode zdravljenja in njihove omejitve zaradi bolezni. The Urticaria Heroes upajo, da bodo pospešili raziskave urtikarije in razvili učinkovitejše metode zdravljenja z ozaveščanjem javnosti ter vplivanjem na medicinsko skupnost in oblikovalce politik. To vključuje tudi razvoj boljših zdravil in hitrejšo odobritev za povračilo stroškov za zdravila, ki se ne uporabljajo po navodilih.

Poleg tega je treba v primeru hude urtikarije zahtevati priznanje DoD (stopnje invalidnosti) najmanj 50 % s strani državnih uradov za zdravje in socialne zadeve.

Ta raziskava prikazuje velike omejitve, ki jih imajo prizadeti zaradi urtikarije. Ta raziskava je namenjena tudi ugotavljanju, ker se o tej bolezni premalo izobražuje.

Ključne ugotovitve

  • Demografski podatki: Največ anketirancev je bilo žensk, precejšnje število jih je bilo v starosti od 30 do 49 let. Odgovori so prišli iz različnih zveznih držav, največ pa je imela Severno Porenje-Vestfalija.
  • Trajanje urtikarije: Številni anketiranci so z urtikarijo živeli 1-5 let, opazno število pa jih ima to stanje že več kot 20 let.
  • Vrste urtikarije: Kronična spontana urtikarija je bila najpogosteje poročana vrsta. Številni anketiranci niso bili prepričani o sprožilcih njihovega stanja, pri čemer so poudarili potrebo po boljšem izobraževanju bolnikov.
  • Zdravljenje in diagnoza: Mnogi anketiranci so menili, da jih dermatologi ne jemljejo resno. Mnogim so predpisali antihistaminike, rezultati glede njihove učinkovitosti pa so bili mešani.
  • Povratne informacije o dermatologih: Skupna ocena za dermatologe je bila 3.3 od 5, kar kaže na možnost izboljšav pri oskrbi bolnikov. Mnogi bolniki so se počutili neustrezno obveščene o svojem stanju in zdravljenju.

Demografija: pogled od blizu

Anketa je pritegnila različne anketirance. Čeprav je bila velika večina žensk v starostnem razponu od 30 do 49 let, je pomembno upoštevati zastopanost iz različnih držav, pri čemer je Severno Porenje-Vestfalija vodilna. Takšna raznolikost poudarja univerzalni doseg urtikarije, ki prizadene posameznike iz različnih okolij in regij.

Medtem ko je anketa pritegnila raznoliko demografsko skupino, je bila večina anketiranih žensk, predvsem starih od 30 do 49 let. Vendar je zastopanost iz različnih držav, zlasti opazna prisotnost iz Severnega Porenja-Vestfalije, dokaz neselektivne narave urtikarije. Prizadene posameznike iz vseh družbenih slojev, ne glede na starost, spol in geografske meje.

Trajanje in vrste urtikarije

Dolgoživost urtikarije v življenju bolnikov je bila različna, pri čemer so mnogi živeli s to boleznijo 1-5 let. Vendar pa je osupljivo število poročalo o bolezni že več kot dve desetletji, kar poudarja kronično naravo urtikarije pri nekaterih.

Kar zadeva vrste, se je kot prevladujoča oblika pojavila kronična spontana urtikarija. Kljub temu je veliko anketirancev izrazilo negotovost glede sprožilcev njihovega stanja. To kaže na nujno potrebo po okrepljenem izobraževanju bolnikov in kampanjah za ozaveščanje.

Zdravljenje, diagnoza in pacientove izkušnje

Odnos med bolnikom in zdravnikom je ključnega pomena pri obvladovanju katerega koli zdravstvenega stanja. Vendar pa je veliko anketirancev menilo, da dermatologi njihove pomisleke zavračajo ali jih ne jemljejo resno. Čeprav so bili najpogosteje predpisana zdravila antihistaminiki, se je njihova učinkovitost med bolniki razlikovala.

Povratne informacije dermatologov so razkrile povprečno oceno 3.3 od 5. To nakazuje veliko možnosti za izboljšanje nege pacientov, komunikacije in strategij zdravljenja.

Številni vidiki urtikarije

Anketa je razkrila spekter izkušenj glede trajanja in vrst urtikarije. Številni anketiranci se z izzivi urtikarije spopadajo 1-5 let. Kljub temu je bil del udeležencev, ki so to stanje trpeli več kot 20 let, pretresljivo razkritje, kar je za nekatere poudarilo kronično in neizprosno naravo urtikarije.

Kronična spontana urtikarija je bila opredeljena kot najpogostejša vrsta. Vendar je oblak negotovosti glede sprožilcev za mnoge anketirance jasen poziv k močnejšim pobudam za izobraževanje pacientov in spodbujanju ozaveščanja.

Krmarjenje po medicinski pokrajini

Dinamika med bolniki in njihovimi zdravstvenimi delavci ima ključno vlogo pri obvladovanju bolezni. Zaskrbljujoče je, da je precejšen del anketirancev menil, da so dermatologi njihove glasove utišali ali zavrnili. Medtem ko so se antihistaminiki pojavili kot glavni recept, je bila njihova učinkovitost med bolniki mešana.

Povratne informacije o dermatologih, s povprečno oceno okoli 3.3 od 5, so jasen pokazatelj prepada pri oskrbi bolnikov in komunikaciji. Ta povratna informacija katalizira introspekcijo v medicinski skupnosti in spodbuja premik k bolj empatični in na bolnika osredotočeni oskrbi.

zaključek

Ugotovitve iz raziskave Urticaria Heroes 2023 poudarjajo izzive, s katerimi se soočajo bolniki z urtikarijo, in potrebo po boljši oskrbi bolnikov, izobraževanju in raziskavah. Z razumevanjem izkušenj prizadetih si lahko prizadevamo za prihodnost, v kateri bo urtikarija bolje razumljena in obvladovana.

Raziskava Urticaria Heroes 2023 nazorno prikazuje izzive, upe in potrebe tistih, ki živijo z urtikarijo. Ugotovitve poudarjajo nujno potrebo po boljši oskrbi bolnikov, bolj poglobljenih raziskavah in celovitem izobraževanju bolnikov.

Če se poglobimo v te izkušnje, lahko skupaj utremo pot v prihodnost, kjer bo urtikarija bolje razumljena, obvladovana in zdravljena. Pot je lahko dolga, a s skupnimi napori in razumevanjem je svetlejša prihodnost za bolnike z urtikarijo dosegljiva.

Pogled v prihodnost: Pot v svetlejši jutri

Spoznanja iz raziskave Urticaria Heroes 2023 so hkrati razodetje in poziv k ukrepanju. Poudarjajo nujno potrebo po večstranskem pristopu: izboljšana oskrba bolnikov, stroge raziskave in celostno izobraževanje bolnikov.

Če se potopimo v te pripovedi, lahko začrtamo pot v prihodnost, kjer urtikarija ni le opomba v medicinskih učbenikih, temveč stanje, ki ga razumemo, obvladujemo in zdravimo z globino in empatijo, ki ju upravičuje. Pot, ki je pred nami, je morda polna izzivov, toda z usklajenimi prizadevanji in neomajno predanostjo je na obzorju bolj informiran in sočuten svet za bolnike z urtikarijo.

Svetujemo vam, da se obrnete na Urtikaria-Helden (https://urtikaria-helden.de/) za več informacij o rezultatih in o tem, kako izvajati rešitve za vse te neizpolnjene potrebe.

Zahvaljujemo se Urtikaria-Helden, ker je GAAPP omogočil mednarodno promocijo te raziskave in rezultate predstavil svetovni skupnosti.