Leta 2023 je GAAPP uvedel mehanizem za okrepiti strateško usklajenost med deležniki na področju alergij, bolezni dihal in atopičnih bolezni z ustanovitvijo korporativnega sveta GAAPP.

Svet podjetja GAAPP zagotavlja dragocen dostop do Vodstvo GAAPP in ključni mnenjski voditelji. Člani sveta podjetja podpirajo temeljno poslanstvo delo GAAPP za doseganje svojega poslanstva z ozaveščanjem, izobraževanjem, zagovorništvom in raziskavami. Svet obsega predstavniki farmacevtskih in medicinskih pripomočkov ter drugi ustrezni deležniki vpleteni v alergije, bolezni dihal in atopične bolezni.

Cilj korporativnega sveta je identificirati rešitve za globalne izzive, deliti znanje in raziskati priložnosti za sodelovanje. Kot tak, GAAPP bo zbral ustrezne zainteresirane strani in sodelovali pri prepoznavanju izzivov, s katerimi se sooča skupnost zagovornikov bolnikov, in kako premagati te ovire z globalnega vidika.

Cilji sveta

Korporacijski svet farmacevtske industrije GAAPP je ključno zavezništvo premostitev vrzeli med farmacevtskim sektorjem in skupinami za zagovorništvo bolnikov, ki jih vodi GAAPP. Namen te skupne pobude je spodbujati a bolj na bolnika osredotočen pristop v farmacevtski industriji. Z zagotavljanjem platforme za dialog in sodelovanje GAAPP farmacevtskim podjetjem omogoča boljše razumevanje potreb, skrbi in perspektiv pacientov, hkrati pa zagotavlja, da sodelovati med seboj v bolnikovo korist.

Ta svet ima ključno vlogo pri oblikovanju zdravstvenih politik in praks z zagovarjanjem večja preglednost, boljši dostop do zdravil in večja varnost bolnikov. S tesnim sodelovanjem z organizacijami bolnikov; pomaga zagotoviti, da farmacevtska podjetja dajejo prednost razvoju inovativnih terapij, ki obravnavajo neizpolnjene zdravstvene potrebe in izboljšujejo splošno kakovost življenja bolnikov.

Prek stalnih partnerstev in izmenjave informacij želi Svet korporacije farmacevtske industrije GAAPP spodbujati harmoničen odnos med farmacevtsko industrijo in posamezniki, ki jim služi – bolniki. To sodelovanje služi kot dokaz skupne zavezanosti k napredku zdravstvenega varstva, krepitvi zaupanja in izboljšanju izkušenj pacientov v nenehno razvijajočem se svetu medicine. Za vprašanja o tem, kako se pridružiti Svetu družbe, nam pišite na info@gaapp.org.

Trenutni člani sveta:

Logotip GSK