Dogodki GAAPP

Za organizacije članice GAAPP vsako leto izvede znanstveni sestanek in GRS (Globalni dihalni vrh) - 2020 z virtualno udeležbo - podpirati organizacije članice z najnovejšimi znanstvenimi dosežki na področju alergij, dihalnih poti in atopičnih bolezni ter spletni seminarji za krepitev zmogljivosti:
Najprej določite prednostne cilje ozaveščenosti, izobraževanja in politik - nato spletni seminarji za izgradnjo zmogljivosti, npr.

GAAPP razvija, izvaja in širi po vseh komunikacijskih kanalih večkanalne kampanje ozaveščanja ob svetovnih dnevih ozaveščanja in podpira različne registre za paciente (Astma, Covid-19+ Astma, Covid-19- + atopijski dermatitis).

Vsako leto skličemo samostojne prireditve, kot so GRS in znanstveni sestanek.

Zanimajo nas tudi gostitelji prireditev. npr LATAM 2020