Misija GAAPP

Globalno podpirati in opolnomočiti bolnike z alergijami, dihalnimi potmi in atopičnimi boleznimi z zaščito njihovih pravic in vztrajanjem pri dolžnostih vlad, zdravstvenih delavcev in splošne javnosti.

Cilji GAAPP

Vzpostaviti globalno mrežo za opolnomočenje bolnikov z alergijami, dihalnimi potmi in atopičnimi boleznimi z:

  • sodelovanje z vladnimi in zdravstvenimi organizacijami za zmanjšanje vpliva alergij, astme in urtikarije
  • biti enakovreden partner, ki sodeluje pri odločanju od začetka do zaključka s svetovnimi zdravstvenimi organizacijami
  • olajšanje ustanavljanja organizacij bolnikov v državah z nizkim in srednjim dohodkom
  • boj za najboljšo prakso 

 Podpirati svetovno skupnost pri obvladovanju alergij, dihalnih poti in atopijskih bolezni z:

  • pomoč pacientom, da prevzamejo aktivno vlogo pri obvladovanju bolezni in opolnomočenje tistih, ki jih podpirajo v procesu
  • zahtevajo neonesnažen zdrav zrak za bolnike
  • sodelovanje s članskimi organizacijami za pomoč pri zdravstvenih in socialnih vprašanjih
  • pomoč državam z nizkim in srednjim dohodkom s potrebnimi diagnostičnimi in terapevtskimi zdravili za bolnike
Prijavite se za brezplačno članstvo v GAAPP