Razširjenost alergijskih bolezni po vsem svetu močno narašča tako v razvitih državah kot v državah v razvoju. Pojav globalne razširjenosti alergijskih bolezni se je stalno povečeval, saj je približno 30–40% svetovnega prebivalstva zdaj prizadelo eno ali več alergijskih stanj.

Po statističnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na stotine milijonov preiskovancev na svetu trpi zaradi rinitisa in ocenjuje se, da ima več kot 300 milijonov astmo, kar izrazito vpliva na kakovost življenja teh posameznikov in njihovih družin ter negativno vpliva na socialno-ekonomsko blaginjo družbe. Predvideva se, da se bodo alergijske težave še povečevale z naraščanjem onesnaženosti zraka in temperature okolice. Te okoljske spremembe bodo vplivale na število cvetnega prahu, prisotnost ali odsotnost žuželk in prisotnost ali odsotnost plesni, povezanih z alergijskimi boleznimi.

Te bolezni vključujejo astmo; rinitis; anafilaksija; drog, hranain alergija na žuželke; ekcem; in panjev (panjev) in angioedem. To povečanje je še posebej problematično pri otrocih, ki nosijo največje breme naraščajočega trenda, ki se je zgodil v zadnjih dveh desetletjih.

Informacije o alergijah v:

Srbohrvaško

turški