Kot globalna neprofitna organizacija za izobraževanje in zagovorništvo pacientov se GAAPP zavzema za državljansko in družbeno odgovornost ter podpira tiste, ki iščejo pravičnejšo družbo. GAAPP podpira načela, da je vsem ljudem značilno dostojanstvo in enakost ter da so vsi člani dolžni skupno in ločeno ukrepati, da spodbujajo in podpirajo splošno spoštovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse brez razlike v rasi. , spola, jezika, vere ali nacionalnega izvora.

GAAPP ponovno potrjuje potrebo po hitri odpravi rasne diskriminacije v vseh oblikah in oblikah po vsem svetu ter po zagotavljanju razumevanja in spoštovanja dostojanstva človeške osebe. Vsi ljudje so pred zakonom enaki in so po zakonu upravičeni do enake zaščite pred vsako diskriminacijo in vsakršnim spodbujanjem k diskriminaciji.

Ozaveščanje o boleznih dihal in alergij ter izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva sta med našimi ključnimi prednostnimi nalogami v politiki. Socialni in ekonomski problemi prizadenejo paciente v mnogih državah, poudarja COVID-19 kriza.

Združimo se kot člani GAAPP in poiščimo rešitve, ki spodbujajo pravičnost, ne samo v zdravstvu, temveč v vseh vidikih življenja.

Razmislili bomo o tem, kako lahko bolje uporabimo svoj glas za pomoč tistim, ki si zaslužijo enakost, prisluhnemo tistim, ki so jezni in prizadeti, in si prizadevamo, da se združimo za boljšo prihodnost - za vse.