ARIA - Alergijski rinitis in njegov vpliv na astmo

Cilj pobude ARIA je izobraževanje in izvajanje na dokazih temelječega obvladovanja alergijskega rinitisa v povezavi z astmo po vsem svetu.
www.whiar.org

GINA - Globalna pobuda za astmo

GINA sodeluje z zdravstvenimi delavci in javnimi zdravstvenimi delavci po vsem svetu za zmanjšanje razširjenosti astme, obolevnosti in umrljivosti. Z viri, kot so na dokazih temelječe smernice za obvladovanje astme, in dogodki, kot je vsakoletno praznovanje svetovnega dneva astme, si GINA prizadeva izboljšati življenje ljudi z astmo na vseh koncih sveta.
www.ginastma.org

GOLD - Globalna pobuda za kronično obstruktivno pljučno bolezen

GOLD sodeluje z zdravstvenimi delavci in javnimi zdravstvenimi delavci po vsem svetu za ozaveščanje o kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB) in za izboljšanje preprečevanja in zdravljenja te pljučne bolezni.

Z razvojem na dokazih temelječih strateških dokumentov za upravljanje KOPB in dogodkov, kot je vsakoletno praznovanje svetovnega dneva KOPB, si GOLD prizadeva izboljšati življenje ljudi s KOPB na vseh koncih sveta.
www.goldcopd.org