Finančni partnerji

  • Zasebne donacije od leta 2009
  • Potni stroški za enega govornika GAAPP na WAC Quebec od ALK Abelló,
  • Stallergenes in Merck v letu 2012