Uvod v KOPB

KOPB je prizadetih 384 milijonov ljudi po vsem svetu. To je tretji največji vzrok smrti med boleznimi srca in možgansko kapjo.

Kot svetovni zagovorniki pacientov menimo, da je bistveno dvigniti raven ozaveščenosti in razumevanja med pacienti, negovalci, zdravstvenimi delavci, oblikovalci politik in javnostjo o vplivu KOPB in možnostih za reformo oskrbe pacientov. Menimo, da bi morali imeti bolniki možnost, da svobodno živijo s KOPB, brez simptomov in poslabšanj, kar zmanjša njihovo interakcijo z bolnišnicami in podaljša njihovo življenje čim dlje.

Nadaljujte z branjem: